AKTUALNOŚCI,  DLA RODZICÓW,  DLA UCZNIÓW

Konkurs kuratoryjny z języka polskiego – wyniki

Konkurs kuratoryjny z języka polskiego

 

26 października w naszej szkole odbył się konkurs kuratoryjny
z języka polskiego. Wzięło w nim udział 12 uczniów
z klas siódmych i ósmych. Uczniowie mieli za zadanie rozwiązać trudny test, w który m.in. należało dokonać interpretacji utworu poetyckiego, sporządzić plan wydarzeń do tekstu popularnonaukowego, rozwiązać zadania ze składni, słowotwórstwa, opisać części mowy i napisać wypracowanie o Merkurym, bogu greckim. Dowodem na ich odpowiedzialności, jest fakt, iż pracowali przez dwie lekcje, wykorzystując cały czas przeznaczony na jego rozwiązanie.

 

        Oto najlepsi:

 

Lp.

Imię (imiona)

i nazwisko ucznia

Liczba pkt

%

1.

Zuzanna F. 8b

38

76%

2.

Daniel M. 8a

37

74%

3.

Michał J. 8c

35

70%

4.

Wiktoria T. 8b

35

70%

 

Na pewno zasługują na uznanie i gratulacje !

 

 

Monika Osińska