Archiwum

Twoja krew – moje życie

Podstawowa w Straszynie włączyła się do akcji „Twoja
Krew – moje życie”
Kilka słów o projekcie:

Ministerstwo Zdrowia i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i

Krwiolecznictwa w Gdańsku zapraszają do włączenia się do ogólnopolskiej akcji
edukacyjnej „Twoja krew, moje życie”. Projekt jest organizowany w ramach polityki
zdrowotnej „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i
jej składniki w latach 2015 -2020”.

Celem projektu edukacyjnego jest obalenie mitów związanych z

oddawaniem krwi: wskazanie kto może oddawać krew, jak się ją wykorzystuje, do
kogo trafia krew a także kształtowanie pozytywnej postawy prospołecznej wśród
uczniów. Program dobrze przygotowuje młodzież do realizacji różnych ról
społecznych oraz współudział w związkach, zespole czy grupie. Uczy wczuwania
się, dostrzeżenia i zrozumienia drugiej osoby w określonej sytuacji. Odbiorcami
działań programowych są również rodzice uczniów, dla których również zostały
przygotowane materiały informacyjne o krwiodawstwie.

Obecnie obserwowany jest systematyczny spadek liczby honorowych
krwiodawców przy wzroście zapotrzebowania na krew. Przyczyną tego jest
starzenie się społeczeństwa. Dlatego tak ważna jest edukacja od najmłodszych
lat, aby kształtować w młodych ludziach świadomość, że krew jest niezastąpionym
lekarstwem. Program edukacyjny został opracowany odpowiednio do potrzeb
rozwojowych uczniów w poszczególnych typach szkół: klasy 1-3 szkoły
podstawowej, klasy 4-6 szkoły podstawowej, klasy gimnazjalne i
ponadgimnazjalne.
http://www.kuratorium.gda.pl/program-edukacyjny-twoja-krew-moje-zycie/
Akcję poprowadzi Szkolne Koło Wolontariuszy Dobrych Duszy