SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO

Nasza szkoła dołączyła do innowacyjnego projektu „Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo”

Jest to projekt dla wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Polsce, którego głównym celem jest wspólna praca zmierzająca do przygotowania uczniów, nauczycieli i rodziców do bezpiecznego, higienicznego i kreatywnego korzystania z zasobów sieci. W społeczności szkół zrzeszonych w projekcie będziemy poszukiwać równowagi między światem cyfrowym i tym rzeczywistym. 

Będziemy rozwijać 7 obszarów Szkoły Odpowiedzialnej Cyfrowo: