ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – Modernizacja kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej im. Ignacego Krasickiego w Straszynie.

with Brak komentarzy

ZAPYTANIE OFERTOWE     Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ignacego Krasickiego w Straszynie zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie Remontu i modernizacji istniejącej kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej im. Ignacego Krasickiego w Straszynie. I.      Zamawiający: Szkoła Podstawowa im. Ignacego Krasickiego … Read More

1 18 19 20 21