Wolontariusze Szkolnego Koła Przyjaciół Zwierząt chcą nieść pomoc zwierzętom w potrzebie