Wybieramy Mały Samorząd. Zapraszamy chętne osoby z klas 2 i 3 edukacji wczesnoszkolnej.