Archiwum

Konkurs na najpiękniejszy dzienniczek lektur

Biblioteka szkolna zaprasza uczniów klas II i III SP do udziału w szkolnym konkursie na najciekawszy dzienniczek lektur.

Czas trwania konkursu: listopad 2018 – kwiecień 2019

W dzienniczku lektur umieszcza się opisy przeczytanych książek – lektur szkolnych oraz pozycji przeczytanych indywidualnie. Maksymalna ilość stron – 32

Opis powinien zawierać:

Klasy drugie:

• tytuł książki,

• imię i nazwisko autora,

• ilustrację nawiązującą do treści książki

Klasy trzecie:

• tytuł książki,

• imię i nazwisko autora,

• krótką informację o treści,

• ilustrację nawiązującą do treści książki.

Gotowe dzienniczki lektur należy przekazać wychowawcom do 6 maja 2019r. Do 10 maja 2019r. wychowawcy wybierają po pięć najciekawszych dzienniczków lektur z każdej klasy.

Wybrane dzienniczki biorą udział w etapie szkolnym konkursu. Jury konkursu będzie brało pod uwagę treść opisów, estetykę wykonania prac, ilość przeczytanych książek, oryginalność oraz samodzielność.

Przykładowe dzienniczki lektur do wglądu w bibliotece szkolnej.

Zapraszamy do udziału !