AKTUALNOŚCI,  DLA RODZICÓW,  DLA UCZNIÓW

Konkurs wiedzy o gminie Pruszcz Gdański

Zapraszamy do udziału w konkursie!

TERMINY

  1. Do dnia 28.04.2023 r. złożenie „Zgłoszenia dziecka na konkurs wiedzy o Gminie Pruszcz Gdański – edycja 2023”, deklarację może dostarczyć rodzic (prawny opiekun dziecka) lub sam uczeń, deklarację należy złożyć w gminnej szkole do której uczęszcza uczeń, natomiast uczniowie uczęszczający do innych szkół składają deklarację w Urzędzie Gminy (Juszkowo ul. Zakątek 1);
  2. Od dnia 8 maja 2023 r. do dnia 12 maja 2023 r. – przeprowadzenie pierwszego etapu Konkursu (w gminnej szkole do której uczęszcza uczeń, natomiast uczniowie uczęszczający do innych szkół – w Urzędzie Gminy Juszkowo ul. Zakątek 1);
  3. Od dnia 12 czerwca 2023 r. do dnia 16 czerwca 2023 r.– przeprowadzenie drugiego etapu Konkursu (w Urzędzie Gminy, Juszkowo ul. Zakątek 1).

Karta zgłoszenia

 

Regulamin