• Archiwum

    Osiągnięcia Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

    Członkinie i członkowie Rady Rodziców w różny sposób niemal codziennie angażują się w życie swoich klas i całej szkoły. Dzięki regularnym zebraniom, skutecznemu diagnozowaniu problemów szkoły i wspólnemu działaniu udaje nam się co roku robić więcej dla naszej szkoły i…